Consultancy

Onder handen:

 • Kwartiermaker / coördinator samenwerkingsverband West
 • Kwartiermaker samenwerkingsverband Deventer VO
 • Duurzaam leren op mijnplein. Meerjarig professionaliseringstraject Leren van elkaar met Opbrengstgericht werken, Schoolbestuur mijnplein Raalte.
 • Expert School aan Zet Opbrengstgericht werken primair onderwijs
 • Expert School aan Zet Speciaal Onderwijs
 • Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling (samen met Berend Redder)

Projecten:

 • Pilots Passend onderwijs – jeugdzorg
 • Expertisecentrum SBO-SO
 • Presentaties en studiedagen
 • Profilering en communicatie
 • Interim management
 • ‘Specials’: Bijzondere projecten