Basisschoolmanagement

Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs
Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de PO-Raad van acht schoolportretten over Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Het beschrijft de specifieke omstandigheden waaronder gewerkt wordt om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Opbrengstgericht werken heeft in het speciaal onderwijs veel effect. Scholen kiezen soms specifieke interventies. Wat vooral opvalt is de grote rol van leerlingen bij het verbeteren van hun eigen prestaties.

Basisschoolmanagement

De geschiedenis van het speciaalbasisonderwijs
Effectief samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort. Terugkijken op grootschalige kwaliteitsverbetering is zinvol. Wat werkt, wat is bepalend geweest? De geschiedenis van het Speciaal Basisonderwijs geeft hiervoor een bijzondere situatie.

Basisschoolmanagement

Opbrengstgericht werken door de bril van leerkrachten en leerlingen
Er leven bij leraren, intern begeleiders en schoolleiders nog weinig concrete beelden over opbrengstgericht werken. Bovendien vrezen sommigen dat het lerarenvak wordt gereduceerd tot cijfers en gegevens over de leerwinst van leerlingen. In Opbrengstgericht werken doe je zo! worden negen verschillende scholen geportretteerd. Bestuurders, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders geven in de publicatie hun ervaringen, tips en valkuilen. Deze negen schoolportretten staan aan de basis van dit artikel over de ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

Download het volledige artikel.

Artikel basisschoolmanagement over Werkplaats Speciaal Basisonderwijs in het maartnummer.

Klik hier voor meer informatie.