Opbrengstgericht werken met en in de pabo. 5 schoolportretten

In 2010 heb ik voor de PO-Raad de publicatie ‘Opbrengstgericht werken met en in de pabo. 5 Schoolportretten’ geschreven. Deze portretten geven voorbeelden van de samenwerking tussen basisscholen en pabo’s en van mogelijkheden en manieren om Opbrengstgericht werken in het curriculum van de pabo op te nemen.

De publicatie is per hoofdstuk te downloaden of bestellen op www.onderwijsuitgaven.nl.

Over de publicatie is in 2011 een artikel in het blad Basisschoolmanagement gepubliceerd. Ook is over de publicatie een artikel verschenen in het Blad ‘Plein primair’.