PLEIN primair

Door opbrengstgericht werken, krijgen leraren hun vak terug
“Het maakt leraren erg enthousiast, veel meer gefocust op het onderwijs. Niet omdat het moet maar omdat ze willen.” In een gesprek met onderwijsadviseur Roger Meijer over Opbrengst gericht werken, spreken we over het effect van deze wijze van werken voor leraren en leerlingen. “Leerlingen zijn zo blij dat ze iets presteren en krijgen daardoor zelfvertrouwen”, vertelt Meijer. Hij toont zich niet bevreesd voor een afrekencultuur die wellicht kan ontstaan als je al te zeer focust op leerprestaties. “Opbrengstgericht werken, kun je niet als intern bege‑ leider doen en ook niet als schoolleider. Je moet het met elkaar doen.”