Advies & Educatie

Opbrengstgericht werken: ‘Iedereen kan het leren’ Interview met Roger Meijer, auteur van Opbrengstgericht werken doe je zo.
Advies & Educatie sprak met Roger Meijer, auteur van het boek Opbrengstgericht werken doe je zo! en programmaleider Passend Onderwijs bij E&S Advies. Hij speelde een cruciale rol om het gedachtegoed van Michael Fullan voor Nederland te ‘hertalen’. “Iedereen kan leren opbrengstgericht te werken, en je kunt hele kleine stappen zetten waarvan je meteen kunt constateren dat die effectief zijn.”