Basisschoolmanagement

Opbrengstgericht werken door de bril van leerkrachten en leerlingen
Er leven bij leraren, intern begeleiders en schoolleiders nog weinig concrete beelden over opbrengstgericht werken. Bovendien vrezen sommigen dat het lerarenvak wordt gereduceerd tot cijfers en gegevens over de leerwinst van leerlingen. In Opbrengstgericht werken doe je zo! worden negen verschillende scholen geportretteerd. Bestuurders, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders geven in de publicatie hun ervaringen, tips en valkuilen. Deze negen schoolportretten staan aan de basis van dit artikel over de ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

Download het volledige artikel.