Werkplaats Speciaal Basisonderwijs

Introductie
Het SBOwerkverband wilde ter ere van haar 5 jarig jubileum de geschiedenis laten beschrijven van het speciaal basisonderwijs. Hoe hebben de scholen het onderwijs van deze nieuwe onderwijssoort vormgegeven – met alles wat daarbij hoort zoals didactiek, leerstof en leerlingvolgsysteem? Wat was de rol van de landelijke partners?

In Werkplaats Speciaal Basisonderwijs worden de landelijke partners (OCW, inspectie, PO-Raad) geïnterviewd over hun interventies en de daar achterliggende doelen, dilemma’s en oplossingen. Er zijn vijf portretten gemaakt van scholen die een relatief grote kwaliteitsontwikkeling laten zien op onderwerpen als het ontwikkelingsperspectief, opbrengstgericht werken en omgaan met heftige gedragsproblematiek.

De hoofdstukken zijn hieronder te downloaden. In het zijmenu zijn artikelen over deze publicatie en over het speciaal basisonderwijs te downloaden.