Basisschoolmanagement

Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs
Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de PO-Raad van acht schoolportretten over Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Het beschrijft de specifieke omstandigheden waaronder gewerkt wordt om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Opbrengstgericht werken heeft in het speciaal onderwijs veel effect. Scholen kiezen soms specifieke interventies. Wat vooral opvalt is de grote rol van leerlingen bij het verbeteren van hun eigen prestaties.