Uw eigen portret gepubliceerd!

Viert uw stichting een lustrum en wilt u ter ere daarvan een typerende beschrijving van uw scholen? Heeft uw schoolbestuur een bijzondere werkwijze, waarover u een portret wilt samenstellen? Wilt u aan ouders en andere partners met aansprekende voorbeelden laten zien op welke wijze u opbrengstgericht werkt? Neem contact op voor portretten op maat en publicaties voor bijzondere gelegenheden.

meijer@onderwijskwaliteit.com

06-50972644