Trainingen

Werken met Leerprestaties in Professionele Leergemeenschappen

Opbrengstgericht werken kun je niet in je eentje. Om leerprestaties van leerlingen te verbeteren worden schooldoelen gesteld, resultaten gevolgd en geanalyseerd en onderwijsaanbod bijgesteld. Het unieke hiervan is dat het hele schoolteam bij al deze stappen betrokken is. De schoolleider, intern begeleider en de leraar moeten kennis hebben van opbrengstgericht werken en ook de professionele dialoog met de directe collega‘s kunnen voeren over de resultaten. Hoe kunnen we van elkaar leren en welke (bewezen) werkvormen zijn geschikt? De introductietrainingen en de vervolgtrainingen zijn op maat ontwikkeld voor het speciaal (basis-) onderwijs en het regulier onderwijs.

Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling: WLO2

De kwaliteitsontwikkelingen binnen het onderwijs van de afgelopen vijf jaar leiden tot nieuwe ondersteuningsvragen. ‘Ik heb nu zicht op resultaten, hoe krijg ik mijn team mee? Hoe richt ik het veranderproces het beste in?’ Er is een roep om lerende organisaties, maar leren binnen organisaties staat niet los van inhoud en organisatie. Het heeft te maken met elementen als leiderschap, betrokkenheid, actie nemen, focus houden.