Training 1 – Introductietraining

Werken met Leerprestaties in Professionele Leergemeenschappen
In de introductietraining trainen we directeuren en intern begeleiders in het analyseren van resultaten en vormen we met elkaar een professionele leergemeenschap. Je wordt op basis van de theorieën van onder meer Michael Fullan getraind om het opbrengstgericht werken op jouw school met je team verder uit te werken. Samen met collega’s ga je de data ordenen en kritisch analyseren. Je bezoekt elkaars school om te kijken hoe het werken met data is georganiseerd. Na de bijeenkomsten kun je zelf van ruwe data bruikbare informatie maken en heb je de vaardigheden, modellen en methoden om met jouw schoolteam het gesprek over het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het gericht verhogen van de opbrengsten aan te gaan.

De volgende onderwerpen worden uitgewerkt:

  • Data in beeld: welke gegevens moeten we hebben, hebben we al of moeten we samenstellen?
  • Specifieke data voor het speciaal (basis-)onderwijs en regulier onderwijs en gegevens om de kwaliteit van het onderwijs gericht te verbeteren.
  • Welke ruwe data zeggen iets over (leer)prestaties, vorderingen en trends? Welke gegevens heb je nodig in het kader van het toezicht van de inspectie?
  • Specifieke instrumenten van Opbrengstgericht werken per stap van de evaluatieve cyclus.
  • Groepsgegevens, schoolmodellen en datamuren