Training 1 – Trainers

Werken met Leerprestaties in Professionele Leergemeenschappen
Roger Meijer geeft trainingen Opbrengstgericht werken in Professionele Leergemeenschappen gebaseerd op de theorieën en inzichten van de Canadese hoogleraar Michael Fullan. Hij ondersteunt daarnaast samenwerkingsverbanden WSNS en voortgezet onderwijs en schoolbesturen bij het vormgeven van Passend onderwijs. Hij heeft verscheidene publicaties geschreven met schoolportretten over opbrengstgericht werken in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en op de PABO.

Erna Damhof heeft in haar tijd van schoolleider veel ervaring opgedaan met kwaliteitsverbetering van taal-leesonderwijs en het werken met data. Binnen het project Duurzaam Leren in de Veenkoloniën heeft zij als taalspecialist en trainer/adviseur veel PLG’s geleid van zowel schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten. De combinatie van PLG-werkwijze met thema’s uit de dagelijkse onderwijspraktijk zet zij voort in haar advieswerkzaamheden en school specifieke trainingen voor effectieve instructie & klassenmanagement, kwaliteitszorg, groepsplannen, begrijpend lezen en rekenen. Recent is het boek “Professionele Leergemeenschappen – samen werken aan hoge leerlingresultaten” van haar hand verschenen.