Training 1 – Vervolgtraining

Na de introductietraining worden vervolgtrainingen gegeven over onder meer:

  • Datamuren: groepsanalyses met het team
  • Missie, visie en opbrengstgericht werken
  • Van actieplan naar actie
  • Interpreteren van leerlingenwerk
  • 3 minuten klassenbezoek
  • Opbrengstgericht werken en schoolleiderschap
  • Wat werkt ! Bewezen aanpakken in schoolverbetering