Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling WLO2

Werkwijze en mogelijkheden

De werkplaats voor leren en organisatie-ontwikkeling geeft trainingen in alle facetten van opbrengstgericht werken, leren van en met elkaar en verandermanagement. Met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden wordt een op maat aanpak samengesteld. De maataanpakken worden in de Werkplaats door samenwerkende trainers en procesmanagers evidence-based uitgevoerd.

Bij WLO2 kunt u:

 • een introductietraining van vier dagdelen volgen, waarin u kunt verkennen of onze aanpak het antwoord is op uw vraag. De trainingen zijn praktisch en direct toepasbaar in uw scholen. De introductietrainingen starten twee jaarlijks in het najaar en voorjaar
 • een- of tweejarige verbeterprojecten ‘Opbrengstgericht werken in lerende organisaties’ op maat laten ontwikkelen en uitvoeren.
 • kennis en inspiratie opdoen tijdens de buitenlandse studiereizen, die WLO2 in samenwerking met andere organisaties twee keer per jaar organiseert naar Canada, Verenigd Koninkrijk en Finland.
 • een train de trainer programma volgen in Duurzaam Leren. In dit programma worden professionals opgeleid als trainer en procesmanager in duurzaam leren.

Doelgroepen zijn:

 • trainers van onderwijsadviesbureaus en landelijke onderwijsondersteunende organisaties;
 • zzp’ers
 • beleids- of projectmedewerkers van schoolbesturen
 • experts van School aan Zet

De Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling heeft twee train-de-trainer programma’s ontwikkeld:

 1. Bij u thuis. Getrainde train-de-trainers ontwikkelen voor uw organisatie een trainingsprogramma op maat
  Internationaal gecertificeerde trainingen gegeven door een samenwerkingsverband van WLO2 met Stichting de Brink en het Michael Fullan Consortium.
 2. In de Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling (WLO2) werken trainers en procesmanagers met elkaar samen om een integrale aanpak te garanderen.

WLO2 is opgericht door Roger Meijer (onderwijskwaliteit.com) en Berend Redder (reddergroep.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roger Meijer, 06-50972644, meijer@onderwijskwaliteit.com