Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling (WLO2) opgericht!

De Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling (WLO2) brengt gekwalificeerde trainers en ontwikkelingsexperts bijeen om opbrengstgericht werken, de lerende organisatie en het veranderproces in samenhang met elkaar duurzaam te versterken. De Werkplaats biedt trainingen en verbeterprojecten op maat. Ga naar de WLO2 pagina.