Workshops speciaal onderwijs 4 en 18 april

Op de site van de PO-Raad is een verslag opgenomen van de workshop ‘Opbrengstgericht werken kan je niet alleen’ gehouden op 4 april in Zwolle.

http://schoolaanzet.eu/so-trajecten/conferenties/conferentiesogwso/verslag120404/260v