Publicaties Opbrengstgericht werken

In 2009 constateerde de PO-Raad dat er nog weinig concrete beelden leven bij leraren, intern begeleiders en schoolleiders over Opbrengstgericht werken. Er was behoefte aan tips, ideeën en concrete toepassingen.

De publicatie ‘Opbrengstgericht werken doe je zo!’ bevat schoolportretten met interviews van alle geledingen in de school. Op deze wijze krijg je vanuit verschillende invalshoeken een blik op de dagelijkse praktijk. Een praktijk met herkenbare problemen en oplossingen. Scholen geven tips en stellen eigen ontwikkelde materialen beschikbaar. De foto’s zijn momentopnamen van een ontwikkeling, die door je directe collega wordt vormgegeven.

Deze publicatie bleek bij scholen aan te slaan. In 2010 heb ik eenzelfde publicatie geschreven over Opbrengstgericht werken in en met de PABO en in april 2012 verschijnt Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. In ‘Werkplaats speciaal basisonderwijs’ wordt de geschiedenis van het SBO beschreven door interviews met de landelijke en regionale vormgevers (OCW, inspectie, PO-Raad). Zij belichten op deze unieke en herkenbare wijze welke stappen zij hebben gezet. Daardoor kan ook complex beleid, veranderend toezicht en het belang van de po-sector scherp worden verwoord.

Over alle publicaties heb ik artikelen geschreven in het blad Basisschoolmanagement. In deze artikelen vind je analyses over ‘Wat werkt!’ (Marzano) en duurzame organisatie ontwikkeling (Michael Fullan).