Training 1 – Introductie

Werken met Leerprestaties in Professionele Leergemeenschappen
Opbrengstgericht werken kun je niet in je eentje. Om leerprestaties van leerlingen te verbeteren worden schooldoelen gesteld, resultaten gevolgd en geanalyseerd en onderwijsaanbod bijgesteld. Het unieke hiervan is dat het hele schoolteam bij al deze stappen betrokken is. De schoolleider, intern begeleider en de leraar moeten kennis hebben van opbrengstgericht werken en ook de professionele dialoog met de directe collega‘s kunnen voeren over de resultaten. Hoe kunnen we van elkaar leren en welke (bewezen) werkvormen zijn geschikt? De introductietrainingen en de vervolgtrainingen zijn op maat ontwikkeld voor het speciaal (basis-) onderwijs en het regulier onderwijs.