Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling WLO2

Introductie

Leidinggeven aan verandering & het leren van elkaar
“Begrijp de richting en start met het doen”
Betere leerprestaties, leren van elkaar, werkplezier

De kwaliteitsontwikkelingen binnen het onderwijs van de afgelopen vijf jaar leiden tot nieuwe ondersteuningsvragen. ‘Ik heb nu zicht op resultaten, hoe krijg ik mijn team mee? Hoe richt ik het veranderproces het beste in?’ Er is een roep om lerende organisaties, maar leren binnen organisaties staat niet los van inhoud en organisatie. Het heeft te maken met elementen als leiderschap, betrokkenheid, actie nemen, focus houden.

In de afgelopen jaren hebben veel scholen geïnvesteerd in het verbeteren van taal- en rekenresultaten door meer opbrengstgericht te gaan werken. Deelnemers aan landelijke taal- en rekenpilots zien verbeterde resultaten en zijn enthousiast geworden. Nieuwe aanpakken moeten binnen de eigen school worden verbreed. Opbrengstgericht werken kun je niet in je eentje. Om leerprestaties van leerlingen te verbeteren stel je met elkaar schooldoelen. Je volgt en analyseert resultaten om instructie te versterken en hogere opbrengsten te halen. De schoolleider, intern begeleider en de leraar moeten kennis hebben van opbrengstgericht werken en ook de professionele dialoog met de directe collega’s kunnen voeren over de resultaten. Hoe kunnen we van elkaar leren en welke (bewezen) interventies en werkvormen zijn voor mijn team geschikt?Het gaat om oog hebben voor verandering en oog hebben voor leren van elkaar, met als doel hogere onderwijsopbrengsten.

Schoolteams, leiders en bestuur hebben hier een gedeelde opdracht. De beoogde verandering is veelomvattend, raakt het primaire proces en vraagt deelname van alle betrokkenen. Het vergt een slimme combinatie van onderwijsinhoudelijke kennis, het analyseren van data en samen leren van elkaar. Er is door internationaal onderzoek naar verbeteringen van de onderwijspraktijk (Marzano, Fullan, Barber, Haergraves) veel ervaring opgebouwd in ‘Wat werkt!?’ op alle niveaus. Er zijn werkvormen ontwikkeld om met je directe collega’s op een veilige, zinvolle wijze van elkaar te leren. Er zijn uitgewerkte aanpakken en inzichten over hoe dat met elkaar (regio, samenwerkingsverband, schoolbestuur) aan te pakken.

Duurzaam leren vraagt aandacht voor:

  • De organisatie: door ontwikkeling van de gehele organisatie na te streven.
  • De inhoud: Werken met leerresultaten om doelen te stellen en verbeteringen te volgen.
  • Samen leren: professioneel leren (PLG’s) in werkvormen die in elke onderwijspraktijk passen.