Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling WLO2

De richting

De Werkplaats voor Leren en Organisatie-Ontwikkeling (WLO2) brengt gekwalificeerde (gelicenceerde) trainers en ontwikkelingsexperts bijeen om opbrengstgericht werken, de lerende organisatie en het veranderproces in samenhang met elkaar duurzaam te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat door deze integrale meerjarige aanpak – gekenmerkt door precisie en snelle acties – betere leerprestaties worden bereikt, het hele schoolteam van elkaar leert en de motivatie/inspiratie van alle betrokken professionals wordt verhoogd. Omdat het team van elkaar heeft leren leren, zal het team de aanpak ook in andere vakgebieden of bij toekomstige ontwikkelingen toepassen. De verbetering is duurzaam, de lerende organisatie is geboren en ontwikkelt zich verder.

De trainers en procesmanagers van WLO2 zijn opgeleid door het Michael Fullan Consortium. Zij hebben inzicht om vaardigheden van schoolteams via professionele leergemeenschappen te versterken en om duurzame veranderprocessen op te zetten binnen een schoolbestuur, samenwerkingsverband of regio. Duurzaam leren moet achter de klassendeur én in de gehele organisatie worden vormgegeven.

De aanpak is gebaseerd op de duurzame veranderprincipes van de Canadese hoogleraar Michael Fullan en heeft de volgende samenhangende elementen:

  • koers en richting: gedeelde visie van boven en van onderop met optimale flexibiliteit voor en ondersteuning van de werkvloer.
  • focus: stel zelf meetbare en merkbare indicatoren.
  • vergroot de verbeter en verandercapaciteit op alle lagen.
  • feedback: leer van successen en behaalde resultaten (ook als motivatie)
  • verandering: door leren. Maar wel simpel, klein, nabij en cyclisch.
  • versterken van gedeeld leiderschap: iedereen voelt zich verantwoordelijk en neemt op zijn tijd het voortouw.
    weten Wat kan werken in uw situatie.
  • werken aan een leercultuur: een op samen onderzoeken en professioneel leren gerichte cultuur, waardoor duurzaamheid wordt bevorderd.
  • Alle leidinggevenden zijn als eerste aan zet. Ontwikkeling van leiderschap staat dan ook voorop.

Start met het doen
Wij trainen directeuren en intern begeleiders in het analyseren van resultaten en in het vormen van een professionele leergemeenschap op de eigen school en tussen scholen. Samen met collega’s worden data geordend en kritisch geanalyseerd. Er worden werkvormen geoefend om met het schoolteam op een veilige manier de analyses te bespreken. En daardoor van elkaar te leren. Het professionele gesprek wordt in de lerarenkamer gevoerd, de deuren staan open, men gaat als eerste naar elkaar toe met een vraag of opmerkelijk resultaat. Het leren van en met elkaar geeft een fundament voor aantoonbaar hogere opbrengsten.

Leiding geven aan verandering
Wat bevordert leren van elkaar? Hoe pak je zo’n veranderproces aan? WLO2 maakt plannen van aanpak bestaande uit evidence-based acties op team-, school- en bovenschools-niveau. Extra aandacht voor onderwijskundig leiderschap, het inrichten van de organisatie (school / bestuur) op leren van elkaar en het vermeerderen van inhoudelijke kennis. WLO2 brengt ervaren trainers bijeen in het opzetten en uitvoeren van grootschalige verbeterprocessen (onder meer grote schoolbesturen, alle schoolbesturen van De Veenkoloniën, Amsterdam Zuidoost).