Basisschoolmanagement

De geschiedenis van het speciaalbasisonderwijs
Effectief samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort. Terugkijken op grootschalige kwaliteitsverbetering is zinvol. Wat werkt, wat is bepalend geweest? De geschiedenis van het Speciaal Basisonderwijs geeft hiervoor een bijzondere situatie.